ทำความเข้าใจ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Share Premium) คืออะไร?

adminthailand1

Administrator
งบการเงินเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของบริษัท เพราะเป็นส่วนที่จะต้องแจกแจงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเงินหมุนเวียนและรายได้ของบริษัทนั้นมีที่มาอย่างไร มีกำไรหรือขาดทุนมาจากส่วนไหน ซึ่งในคราวนี้เราจะพาทุกคนมาดูเกี่ยวกับส่วนเกินมูลค่าหุ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทต่างๆ ว่าแล้วเราก็มาดูกันเลยว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้คืออะไรและมีส่วนใดที่เกี่ยวข้องบ้าง


KEY TAKEAWAYS ON SHARE PREMIUM
  • ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงงบการเงินของบริษัทนั้นๆ ทำให้เราเห็นเงินส่วนต่างที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นหรือลดต่ำลงมาของบริษัทนั้นๆ
  • ส่วนเกินมูลค่าหุ้นคือส่วนต่างที่เกินมาของราคาพาร์หรือราคาหุ้นตอนจดทะเบียน นำมาคิดคำนวณกับราคาหุ้นที่เพิ่งออกมาล่าสุด

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นคืออะไร?

ตามตำราแล้วส่วนเกินมูลค่าหุ้น Share Premium หรือหลายๆ คนเรียกว่า Paid in Capital คือตัวเลขที่จะแสดงให้เห็นว่าหุ้นของบริษัทนั้นๆ ถูกขายไปสูงกว่าราคาพาร์ (Par Value) เท่าไหร่ ง่ายๆ ว่าจะทำให้เราเห็นเงินส่วนต่างที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นหรือลดต่ำลงมาของบริษัท โดยจะมีสูตรการคำนวณหาส่วนเกินมูลค่าหุ้นดังนี้

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น = (ราคาขายจริง - ราคาพาร์) x จำนวนหุ้น

ทุกคนจะเห็นว่าในสมการนั้นจะมีราคาขายจริงและราคาพาร์อยู่ ซึ่งเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนนี้กันก่อนว่าคืออะไร เพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นภาพของส่วนเกินมูลค่าหุ้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น


ทำความรู้จักราคาพาร์ (Par Value)

อย่างที่รู้กันว่าในการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีเงินทุนเริ่มต้นเสียก่อน โดยราคาพาร์นั้นก็คือราคาของหุ้น 1 หุ้นตอนที่เราเริ่มจดทะเบียนบริษัทนั่นเอง การแบ่งหุ้นในช่วงจดทะเบียนบริษัทนั้น มูลค่าของหุ้นจะต้องเท่ากันทั้งหมด ดังนั้นบริษัทส่วนใหญ่ก็จะกำหนดเอาไว้อยู่ที่ 1 บาทต่อหุ้นด้วยกัน แล้วราคาพาร์นั้นไปเกี่ยวข้องกับส่วนเกินมูลค่าหุ้นได้อย่างไร?

เราจะยกตัวอย่างดังนี้ ถ้าหากบริษัทเพื่อนๆ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และกำหนดให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 บาท รายละเอียดเงินลงทุนทั้งหมดนี้ก็จะแสดงอยู่บนงบการเงิน โดยราคาพาร์ก็คือ 1 บาทตามที่ถูกตั้งไว้ จากนั้นเมื่อบริษัทเติบโตขึ้น เจ้าของต้องการที่จะออกหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 100,000 หุ้น และตั้งราคาขายไว้ที่ 10 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาที่เพิ่มมานี้เมื่อนำไปเข้าสูตรคำนวณหาส่วนเกินมูลค่าหุ้นแล้ว เราก็จะเห็นได้ทันทีว่ามีงบการเงินเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น = (10 – 1) x 100,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น = 900,000

หุ้นสามัญอยู่หมวดไหนเกี่ยวข้องอย่างไร?

เมื่อเรารู้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นแล้ว หลายๆ คนก็จะมีคำถามเพิ่มเติมเข้ามาว่าตัวหุ้นที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คือตัวเดียวกับที่ซื้อขายกันอยู่ในตลาดหุ้นหรือเปล่า คำตอบก็คือราคาหุ้นในส่วนนี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับราคาหุ้นในตลาดหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ เพราะหุ้นในตลาดหุ้นนั้นคือหุ้นสามัญหรือ Common Stock ซึ่งถูดจัดอยู่ในหมวดของทรัพย์สินหมุนเวียนซึ่งไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทแต่อย่างใด

สรุป

เพราะฉะนั้นแล้วส่วนเกินมูลค่าหุ้นนั้นจึงไม่สามารถบ่งบอกถึงสถานะทางการเงินหรือธุรกิจนั้นได้ว่ากำลังดีหรือแย่อย่างไร เพราะส่วนเกินมูลค่าหุ้นนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแสดงงบการเงินของบริษัทนั้นๆ เสียมากกว่า เน้นให้รู้ที่มาของเงินทุน เรียกว่าเป็นส่วนที่ทำให้คนภายนอกสามารถรู้ได้ว่างบการเงินของบริษัทนั้นๆ เป็นอย่างไร มีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเท่าไหร่เพื่อความโปร่งใสเท่านั้น
 

Members online

No members online now.

Forum statistics

Threads
11,987
Messages
12,242
Members
319
Latest member
SEO01

สนับสนุนโดย

Top