เก็บภาษีขายหุ้นทำต้นทุนรายย่อยพุ่ง 60% นักวิเคราะห์ชี้วอลุ่มเสี่ยงฟุบยาว

WealthUp

Moderator
Staff member
8.JPG

รายงานจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 28 พ.ย. 65 มีมติเห็นชอบ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะและกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ฉบับที่... พ.ศ...(การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์) การเก็บภาษีขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอในอัตรา 0.11% โดยเก็บภาษีจากธุรกรรมการขายหุ้นในตลาดหุ้น การคำนวณดังกล่าวจะมาจากรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

โดยจะต้องเสียภาษีในอัตรา 0.11% คาดว่าจะเริ่มใน 90 วันหลังประกาศใช้เพื่อให้นักลงทุนรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง โดยคาดว่าจะเริ่มใช้ในไตรมาส 2 ปี 2566 โดยในปีแรกจะเก็บอัตรา 0.055% การเก็บภาษีครั้งนี้ เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 30 ปีนับจากปี 2534 และคาดว่าการจัดเก็บรายได้ส่วนนี้จะทำให้ภาครัฐได้รายได้เพิ่มขึ้น 1-2 หมื่นล้านบาทต่อปี

นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ผลกระทบจากการเดินหน้าเก็บภาษีการขายหุ้นของภาครัฐจะส่งผลกับนักลงทุนในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะต้นทุนการซื้อขายหุ้น โดยนักลงทุนรายย่อยที่อาจมีต้นทุนการซื้อขายเพิ่มขึ้นถึง 40-60% ส่วนนักลงทุนรายใหญ่ต้นทุนอาจเพิ่มขึ้นถึง 4-5 เท่าตัว

แหล่งข่าว เก็บภาษีขายหุ้นทำต้นทุนรายย่อยพุ่ง 60% นักวิเคราะห์ชี้วอลุ่มเสี่ยงฟุบยาว, ไทยรัฐ, 29 พ.ย. 2565
 

Members online

No members online now.

Forum statistics

Threads
11,987
Messages
12,242
Members
319
Latest member
SEO01

สนับสนุนโดย

Top