FV หรือ Future Value คืออะไร เข้าใจเรื่อง “มูลค่าเงินในอนาคต”

adminthailand1

Administrator

A trader calculated with smartphone and laptop via
pexels.com

ในวงการการเงินและการลงทุน การรู้ว่าปัจจุบันตัวเราเองมีเงินอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นั้นเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกๆ ที่ต้องตรวจสอบ อย่างไรก็ตามการคาดคะเนและวางแผนการลงทุนนั้นจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในอนาคตเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ ครั้งนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับเครื่องมือทางการเงินอย่างการหาค่า FV หรือ Future Value ไปพร้อมๆ กันว่าคืออะไร ทำไมถึงเป็นอีกส่วนสำคัญที่ต้องทำความรู้จักเอาไว้ บอกเลยว่า Future Value นี้เป็นศัพท์ทางการเงินอันหนึ่งที่สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ ไม่วุ่นวายในการคำนวณเลยจริงๆ


KEY TAKEAWAYS ON FUTURE VALUE

  • FV ย่อมาจาก Future Value
  • Future Value หมายถึง มูลค่าเงินในอนาคต ซึ่งมาจากพื้นฐานแนวคิดเรื่องมูลค่า-ของเงินตามเวลาโดยใช้อัตราการเติบโตแบบคาดการณ์
  • เพราะเงินจำนวนที่เท่ากันในวันนี้สามารถที่จะมีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคตได้จากหลายตัวแปร เช่น มูลค่าลดลงเนื่องจากเงินเฟ้อ
  • นักลงทุนจะใช้การคำนวณ FV ในการประมาณการณ์กำไรที่จะได้จากการลงทุน
  • การคำนวณหา FV หรือมูลค่าในอนาคตของทรัพย์สินด้วยสูตรคำนวณ จะมีการคำนวณโดยใช้ % ของผลตอบแทนที่การันตีว่าจะได้ ภายในเวลาที่กำหนดเข้าร่วมด้วย

FV หรือ Future Value คือ

FV หรือ Future Value คือ “มูลค่าเงินในอนาคต” มีสูตรการหาค่า FV ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยตัวแปรที่จะทำให้ค่า FV มีการเปลี่ยนแปลงนั้นมักขึ้นอยู่กับระยะเวลาและอัตราผลตอบแทนที่คุณจะได้รับจากการนำเงินก้อนนั้นๆ ไปลงทุนด้านต่างๆ การหาค่า FV สำคัญเนื่องจากเงินที่คุณถืออยู่ในปัจจุบันนั้น เมื่อเวลาผ่านไปค่าเงินก็อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลก การทำความเข้าใจกับมูลค่าเงินที่เราถือเอาไว้นั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพราะในเรื่องของการเงินนั้นมีเรื่องของเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้อง


ก่อนที่เราจะทำการหา FV หรือมูลค่าเงินในอนาคตเราก็ต้องทำความเข้าใจส่วนนี้เสียก่อน ตัวอย่างเช่น กระเป๋าใบหนึ่งราคา 100,000 บาท และปัจจุบันคุณมีเงิน 100,000 บาทเช่นกัน แต่ยังไม่ต้องการที่จะซื้อกระเป๋าใบดังกล่าวในตอนนี้ เมื่อเวลาผ่านไป 1 ปีต่อมาค่าเงินเฟ้อถึง 10% และคุณไม่ได้นำเงินที่มีไปลงทุนใดๆ คุณก็จะไม่สามารถซื้อกระเป๋าใบดังกล่าวได้อีก เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อทำให้กระเป๋าใบดังกล่าวขึ้นราคาเป็น 110,000 บาทแล้วนั่นเอง ภาวะเงินเฟ้อนี้ทำให้มูลค่าของเงินที่คุณถืออยู่นั้นลดลงเพราะสินค้ามีราคาขึ้นไปเรื่อยๆ


READ ALSO: D/E Ratio หรือ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน คืออะไร? บอกอะไรได้บ้าง?


สูตรคำนวณหาค่า FV

การคำนวณหาค่า FV หรือมูลค่าเงินในอนาคตนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใดเพราะมีสูตรตายตัวดังนี้
  • FV (Future Value) คือ มูลค่าเงินในอนาคต
  • PV (Present Value) คือ มูลค่าเงินปัจจุบันที่เราถือไว้ เป็นเงินก้อนที่เรายังไม่ได้นำไปทำการลงทุนใดๆ
  • i คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นๆ โดยปกติผลตอบแทนมักจะแจ้งเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ แต่สำหรับการนำมาคิดในสูตรนี้ คุณจะต้องแปลงเปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยมเสียก่อน
  • n คือ จำนวนปีที่คุณนำเงินไปทำการลงทุน

ตัวอย่างการหาค่า FV : นายเอมีเงินอยู่จำนวนทั้งหมด 100,000 บาท โดยนายเอได้นำเงินไปลงทุนเป็นระยะเวลา 1 ปี การันตีผลตอบแทน 10% เราก็จะสามารถแทนค่าต่างๆ ได้ดังนี้


FV = PV x (1 + i)n
FV = 100,000 x (1 + 0.1)1
FV = 100,000 x 1.1
FV = 110,000​

หมายความว่าค่า FV หรือมูลค่าเงินในอนาคตของนายเอในอีก 1 ปีข้างหน้าก็คือ 110,000 บาท


ข้อควรระวังในการหาค่า FV

แม้การหาค่า FV จะมีสูตรที่ทำความเข้าใจได้ง่ายๆ แต่ในการลงทุนนั้นก็มีตัวแปรที่อาจทำให้คุณสับสนได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่นเรื่องค่าตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยที่คุณจะได้รับในปีนั้นๆ ส่วนใหญ่แล้วบริษัทต่างๆ มักจะตอบแทนเป็นรายไตรมาสมากกว่ารายปี เพราะฉะนั้นการแทนค่า n ในสูตรดังกล่าวคุณต้องคำนวณมาจากจำนวนครั้งที่คุณได้รับผลตอบแทนในปีนั้นๆ


ตัวอย่างการหาค่า FV : นายเอมีเงินจำนวนทั้งหมด 100,000 บาท โดยนายเอได้นำเงินไปลงทุนเป็นระยะเวลา 2 ปี การันตีผลตอบแทน 10% ต่อไตรมาส (1 ปีมี 4 ไตรมาส) เราก็จะสามารถแทนค่าต่างๆ ได้ดังนี้

N = 4 x 2 = 8​

หาค่า N โดยการหาจำนวนครั้งต่อปีที่ได้รับผลตอบแทน x จำนวนปีที่ทำการลงทุน

FV = 100,000 x (1 + 0.1)8
FV = 100,000 x 2.14358881
FV = 214,358.881​

หมายความว่าค่า FV หรือมูลค่าเงินในอนาคตของนายเอในอีก 2 ปีข้างหน้าก็คือ 214,358.881 บาท

กรณีต้องการหา FV เมื่อเงินเฟ้อ

อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าในแต่ละปีนั้นอาจจะมีภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นได้ การหาค่า FV นั้นสามารถดัดแปลงสูตรเพื่อหามูลค่าเงินในอนาคตเมื่อเกิดภาวะดังกล่าวได้ง่ายๆ โดยคุณสามารถการปรับสูตร FV ด้านบนในส่วนของ “+ i” เป็น “– i” เท่านั้น คุณก็จะสามารถหาค่า FV เมื่อมีภาวะเงินเฟ้อได้ทันที

ตัวอย่างการหาค่า FV เมื่อมีภาวะเงินเฟ้อ

นายเอมีเงิน 100,000 บาทและไม่ทำการลงทุนใดๆ ตลอด 1 ปี ต่อมาเกิดภาวะเงินเฟ้อ อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 8% ต่อปี เพราะฉะนั้นในปีถัดมาค่าเงินที่นายเอถือจะมีจำนวนดังนี้

FV = PV x (1 - i)n
FV = 100,000 x (1 - 0.08)1
FV = 100,000 x 0.92
FV = 92,000​

หมายความว่าค่า FV หรือมูลค่าเงินในอนาคตของนายเอในอีก 1 ปีข้างหน้าก็คือ 92,000 บาทนั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าหากอัตราเงินเฟ้อยังคงเป็น 8% นายเอก็ต้องหาทางในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้มีเงินเข้ามาในกระเป๋า ไม่อย่างนั้นค่าเงินก็จะลดลงไปเรื่อยๆ ตามอัตราเงินเฟ้อ

สรุป

เพราะฉะนั้นการค่า FV ให้ได้จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญก่อนจะทำการลงทุนใดๆ เป็นสูตรการหามูลค่าเงินในอนาคตง่ายๆ ที่สามารถคำนวณได้เอง หรือถ้าหากใครที่ต้องการเครื่องมือช่วยเหลือ ในโปรแกรม Excel ก็มีสูตรสำเร็จในการหาค่า FV มาให้ทุกคนได้ใช้เช่นกัน

หมายเหตุ: อย่าลืมพิจารณาศึกษารายละเอียดอื่นก่อนลงทุนทุกครั้ง ดังคำกล่าวที่ว่า การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
 

Members online

No members online now.

Forum statistics

Threads
11,987
Messages
12,242
Members
319
Latest member
SEO01

สนับสนุนโดย

Top